balamūtyti


balamūtyti
×balamū̃tyti, -ija, -ijo (brus. бaлaмyтить, l. bałamucić) intr., tr. ką nors netinkamai daryti, kvailioti, plepėti, gaišti, klaidinti: Nebalamū̃tyk kaip girtas Krtn. Girtas balamū̃tija, t. y. plepa J. Byskupai ... nieko šitokio nemokė ... kaip šitie (heretikai) balamūtija DP588. Negali išsibodėti to balamūto: jau laikas gult, o jis vis balamūtija, kad tik ilgiau nereiktų išeit Vlkv. | Bent tu, vaike, nebalamūtyk (nevargink) man galvos, eik kitų pasiklausti Rm.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • balamuityti — ×balamuĩtyti, ija, ijo žr. balamūtyti: Ką tu čia balamuĩtiji – nė pats dirbi, nė kitam duodi Kt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balamūtauti — ×balamūtauti, auja, ãvo K žr. balamūtyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balamūtinti — ×balamū̃tinti, ina, ino žr. balamūtyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbalamūtyti — ×išbalamū̃tyti tr. išjuokti: Tą davatką tu jau par daug išbalamū̃tijai Pp. balamūtyti; išbalamūtyti; nubalamūtyti; prabalamūtyti; pribalamūtyti; subalamūtyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubalamūtyti — ×nubalamū̃tyti tr. apgauti: Nubalamū̃tijo žmogų Krp. balamūtyti; išbalamūtyti; nubalamūtyti; prabalamūtyti; pribalamūtyti; subalamūtyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prabalamūtyti — ×prabalamū̃tyti intr. praplepėti: Kai nuejau, tai ir prabalamū̃tijau lig vakaro Krd. balamūtyti; išbalamūtyti; nubalamūtyti; prabalamūtyti; pribalamūtyti; subalamūtyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribalamūtyti — ×pribalamū̃tyti intr. Rdm prikalbėti su apgaule: Pribalamū̃tijo piršlys, ir ištekėjau už to nedorėlio Ds. balamūtyti; išbalamūtyti; nubalamūtyti; prabalamūtyti; pribalamūtyti; subalamūtyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subalamūtyti — ×subalamū̃tyti tr. 1. suvedžioti: Tik subalamū̃tijo tą mergaitę ir neėmė Grž. 2. refl. prarasti nuovoką, sutrikti: Po barnio su vyru visai susbalamū̃tijo Lš. balamūtyti; išbalamūtyti; nubalamūtyti; prabalamūtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language